Politikalarımız

WORLD OF SUNRİSE

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

World Of Sunrise,

Temel değerlerinden ödün vermeden, misafir ve kalite odaklı hizmet anlayışı ile;

  1. Misafir talep, beklenti ve şikayetlerini etkin ve uygulanabilir çözümler sunarak misafir memnuniyetini sağlamayı,
  2. Çevresel kirlenmeyi önleyerek, gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, çevresel değerlerin korunması ve geliştirilmesi sürecine katkı sağlamayı,
  3. Güvenilir gıda üretmeyi ve sunmayı,,
  4. İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışarak yaralanmaların ve sağlık sorunlarının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasını,
  5. Bilgi Güvenliği, Gıda Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevreye etki edebilecek tehlikeleri ortadan kaldırarak riskleri azaltmayı,
  6. Bilgi varlıklarını korumayı, bilginin ve verinin gizliliğini sağlamayı, bilginin bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumayı,
  7. Sorumlu olduğumuz tüm yasal ve düzenleyici gerekliliklere, ilgili taraflarla onaylanan karşılıklı şartlara uymayı, bu uyum ve gereklilikler hakkında çalışanlarımızın ve tüm ilgili taraflarımızın farkındalığını artırmayı,
  8. Vizyon ve misyonumuzu bilen, tüm çalışanlarımız ve ilgili taraflarımızla hedeflerimize ulaşmayı,
  9. Tüm çalışan ve çalışan temsilcilerimizin danışma ve katılımları için gerekli şartları sağlayarak, tüm ilgili taraflarımızla kurduğumuz etkin iletişim yöntemleri ile yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmeyi,

Amaçlamış ve ilke edinmiştir.

Sizi Arayalım